ANBI

Naam Puur Poelenburg
RSIN/fiscaal nummer 853037358
Contactgegevens puurpoelenburg@solcon.nl

Marktstraat 112
1521DZ Wormerveer
Bestuurssamenstelling Chris Simonse (voorzitter), Herman Bouma (secretaris), Eilko de Jong, (penningmeester).
Beleidsplan
Begroting
Download: MBP Puur Poelenburg

Begroting / jaarcijfers

ANBI info Download: ANBI info

‘Het bestuur van de Stichting ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden.

Verder is sinds 1-1-2016 een predikant enkele uren per week werkzaam voor de stichting (0,2 FTE) welke wordt betaald conform de regeling van het Steunpunt Kerkenwerk

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/predikanten/materiele-regelingen