ANBI

Naam Puur Poelenburg
RSIN/fiscaal nummer 853037358
Contactgegevens puurpoelenburg@solcon.nl

Marktstraat 112
1521DZ Wormerveer
Bestuurssamenstelling Chris Simonse (voorzitter), Silva Ete (secretaris), Eilko de Jong, (penningmeester).
ANBI info Download: ANBI info

Het bestuur van de Stichting ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden.