Helpen

Van oorsprong is Puur Poelenburg een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk. Dat kan op verschillende manieren. Wij zijn dus altijd op zoek naar betrokken mensen die zich belangeloos willen inzetten. We hebben u nodig!

Ook kunt u een bijdrage leveren aan ons werk door financieel te steunen. Eenmalig of frequent. Via uw kerkelijke gemeente of persoonlijk. Alvast heel hartelijk dank!

Puur Poelenburg is door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

KvK 58430598 • Triodosbank IBAN NL32 TRIO 0197 7848 87 • t.n.v. St. Puur Poelenburg, Zaandam • e-mail puurpoelenburg@solcon.nl