Steun met geld

Puur! is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk. U kunt een bijdrage leveren aan ons werk door financieel te steunen. Eenmalig of frequent. Via uw kerkelijke gemeente of persoonlijk. Alvast heel hartelijk dank!

Puur Poelenburg is door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

KvK 58430598 • Triodosbank IBAN NL32 TRIO 0197 7848 87 • t.n.v. St. Puur Poelenburg, Zaandam • e-mail info@puurpoelenburg.nl

Bedrag