Visie

Samen Gods vrede vieren 

Het  verlangen is dat we met elkaar een levendige gemeenschap vormen. Een pure leefgemeenschap die van God en voor God is!