Visie & Missie

Samen Gods vrede vieren 

Het  verlangen is dat we met elkaar een levendige gemeenschap vormen. Een pure leefgemeenschap die van God en voor God is!

Puur samen leven

  • mensen stimuleren in de groei van hun sociale, emotionele en geestelijke ontwikkelingen.
  • mensen stimuleren tot zowel participatie binnen de gemeenschap als tot (vernieuwde) participatie binnen de maatschappij.